Vytápění, energie poradenství

Poskytuji konzultace v oblasti vytápění a spotřeby energií.

Konzultace jsou poskytovány na základě dlouholetých, praktických zkušeností v oboru vytápění a hospodaření s energiemi v občanském sektoru.

 

Cílem této služby je:

1/Poskytnout klientovi přehled v možnostech  vytápění, a spotřeby energií u budov ve fázi projektové přípravy.

Nebo

2/Snížení nákladů na vytápění a energie ve stávajících objektech pomocí technických opatření.

 

Cílem této služby není:

Není cílem zprostředkování smlouvy/dodávek energií od jiného dodavatele.

 

V případě potřeby může být výstupem konzultace písemná zpráva.

 

Tato služba je zpoplatněna částkou 1.000,- Kč/hod.

Projekt kamen

Projekt kamen

 

Tento příspěvek má za účel ušetřit Vám zákazníkům i nám kamnářům mnoho překvapení při realizaci kamen popřípadě krbu.

Jsou dvě skupiny zákazníků kteří si chtějí pořídit individuálně stavěné topidlo, tedy kamna, kachlový sporák, krb. Nebo případně hotová, průmyslově vyráběná kamna:

 

Majitelé novostaveb

Pokud zamýšlíte, byť ve vzdálené budoucnosti, si do svého domu pořídit indiviuálně stavěné topidlo, a jste ve fázi projektové přípravy, je ideální už v této době projekt připravit tak aby bylo topidlo optimálně plnit svou funkci, a aby bylo možné jej vůbec postavit.

Ideálně konzultujte váš, byť zatím „mlhavý“ záměr s kamnářem, který Vám, potažmo projektantovi domu, pomůže najít taková řešení, která budoucí realizaci topidla zjednoduší a zlevní.

Především je třeba položit si a zodpovědět tyto otázky:

  • Umístění topidla? Tak aby jeho tepelná a estetická energie byla hospodárně využita.
  • Komín. Jeho parametry a umístění.
  • Přívod spalovacího vzduchu. Kamna potřebují pro spalování mnoho vzduchu. Tento vzduch je ideální nasávat vně domu, popř ze sklepa.
  • Stavební konstrukce. Má podlaha, kde budou kamna stát dostatečnou únosnost? (Kamna mohou mít hmotnost i několik tun!) Nejsou stěny v místě kamen z hořlavých materiálů. Nevedou ve stěnách v sousedství kamen žádné instalace (voda, elektro, plyn)?
  • Kde bude umístěno palivo? Jak bude složité ke kamnům palivo dopravit?

Položení si těchto otázek, a jejich ošetření ve fázi projektu domu, Vám ušetří spoustu starostí.

 

Majitelé již existujících domů:

 

Zde je potřeba položit si stejné otázky jako majitelů novostaveb.

Jelikož nejčastějším problémem u již existujícícj domů bývá komín, je nutno před začátkem stavby topidla provést jeho revizi. Kladný výsledek této revize je nutností pro správnou a bezpečnou funkci kamen!

Pokud Váš komín je v nevyhovujícím stavu, je nutno provést jeho vyvložkování, případně jinou opravu. V této věci prosím kontaktujte kominického mistra.

 

Jelikož teplo je jednou ze základních lidských potřeb, společně s vodou, láskou, svobodou a potravou, prosím věnujte při stavbě svého domu této potřebě a jejímu zdroji patřičnou vážnost.

 

Ať nám stojí a táhnou!

 

Robert Hásek

kamnář

Termovize - analýza tepelných ztrát staveb

Jako novinku provádíme analýzu tepelných ztrát budov prostřednictvím termovize. Výstupem analýzy je zpráva s fotografiemi vnějšího pláště dané budovy se znázorněním intenzity tepelných uniků po celém vnějším plášti budovy. Zpráva je v elektronické, po dohodě i v „papírové“ podobě

Tato analýza je nezbytností pro správné provedení zateplení budovy. Cena služby pro rodinný dům je 2.500,- Kč (nejsme plátci DPH).

Termokamera_aplikace

Jak správně topit dřevem

Začněme samotným palivem. V jednom kilogramu dřevní hmoty je uložena energie cca. 4000 Wattů. V tomto případě je jedno o jaký druh dřeva se jedná, k tématu výhřevnosti jednotlivých druhů dřeva se vrátíme v jiném článku.

Ale zpět k hlavnímu tématu. Spalováním dřevo tuto svoji energii uvolní. Záleží jenom na nás jakou část této  energie dokážeme využít. Rozhoduje několik faktorů:

 - Vlhkost paliva: Nejvhodnější dřevo pro topení má vlhkost 15 až 20%. Této vlhkosti, resp. „suchosti“ dřevo dosáhne po 3 letech uskladnění na dobře větraném a suchém místě. Tedy, nejlépe jako tady:

jak_spravne_topit

Čím je dřevo uskladněno v menších kusech, tím rychleji vyschne. Tedy je lepší dřevo sušit již v podobě polínek rozměrově připravených pro přiložení do kamen.

Zobrazit celý článek

smalllogo
Jizerská Kamna, Robert Hásek
Pod Skálou 674, 468 41 Tanvald


info@jizerska-kamna.cz
+420 776 315 216
IČ: 49887203, IČ: CZ49887203
Společnost je zapsaná u Městského soudu v Tanvaldě, složka C 187576